ABC10's Chris Thomas reacts to Texas church shooting

ABC10's Chris Thomas reacts to Texas church shooting.