Stockton non-profit burglarized

A Stockton non-profit that provides woman with clothes to go for job interviews has been burglarized.