Yuba County Sheriff Deputies Identified

Yuba County Sheriff Deputies injured in shooting are identified